PODSTAWOWE MANEWRY NA DRODZE

Omijanie

to przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającej się przeszkody na jezdni (stojący samochód, roboty na jezdni). Z uwagi na konieczność zmiany toru jazdy przez omijającego, manewr ten, wbrew pozorom, nie jest prosty ani bezpieczny.

7. Kontynuować jazdę przy prawej krawędzi jezdni

6. Zasygnalizować

5. Upewnić się

4. Omijać

3. Upewnić się i rozpocząć omijanie

2. Zasygnalizować

1. Upewnić się

Wyprzedzanie

to przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku, lecz z mniejszą prędkością; należy do najbardziej niebezpiecznych i najtrudniejszych manewrów na drodze.

Zabrania się wyprzedzania:

 • pojazdu uprzywilejowanego biorącego udział w akcji;

 • na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

 • na skrzyżowaniach dróg;

 • na przejazdach kolejowych lub bezpośrednio przed nimi;

 • przed wierchołkami wzniesień;

 • na niebezpiecznych zakrętach;

 • w warunkach ograniczonej widoczności;

 • na zwężonych odcinkach dróg.

7. Kontynuować jazdę przy prawej krawędzi jezdni

6. Zasygnalizować

5. Upewnić się

4. Wyprzedzać

3. Upewnić się i rozpocząć wyprzedzanie

2. Zasygnalizować

1. Upewnić się

Wymijanie

To przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Przy wymijaniu kierujący ma obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijającego uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zboczyć na prawo, zmniejszyć prędkość lub nawet zatrzymać się.

Włączanie się do ruchu

Polega na rozpoczęciu jazdy po zatrzymaniu pojazdu nie wynikającym z warunków drogowych lub przepisów drogowych, a wynikającym z woli kierującego.

Włączając się do ruchu, nalezy zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim zaś ustąpic pierwszeństwa pojazdom znajdującym się już w ruchu.

Jesteśmy włączajacymi się do ruchu, gdy wyjeżdżamy:

 • na drogę przed nieruchomości;

 • z drogi nie będącej drogą publiczną (boisko sportowe, szkoła);

 • ze strefy zamieszkania;

 • z pobocza lub drogi dla rowerów na drogę, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów.

Zatrzymanie pojazdu

Unieruchomienie pojazdu na czas nie dłuższy niż jedna minuta.

Zabrania się zatrzymywania:

 • na przejazdach tramwajowych i kolejowych oraz w odległości mniejszej niż 10 m od nich (przed i za);

 • na skrzyżowaniach dróg i w odległości mniejszej niż 10 m zarówno przed, jak i za skrzyżowaniem;

 • na przejściach dla pieszych i na przejazdach dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed oraz za tymi przejsciami i przejazdami;

 • w tunelach, na mostach i wiaduktach;

 • na przystankach komunikacji publicznej i w odległości mniejszej niż 15 m przed i za słupkiem przystankowym;

 • na pasie ruchu wyznaczonym linią ciągłą;

 • na drodze dla rowerów.

Postój pojazdu

Unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż jedną minutę.

Zabrania się postoju:

 • przy wjazdach do bram, garaży, parkingów;

 • przed i za przejazdem kolejowym po obu stronach drogi na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

 • tam gdzie są znaki zakazu postoju i zatrzymywania się.

Skręt w prawo

5. Kontynuować jazdę przy prawej krawędzi

4. Skręcić

3. Zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni

2. Zasygnalizować

1. Upewnić się

Skręt w lewo

7. Zająć miejsce przy prawej krawędzi jezdni

6. Upewnić się i skręcić

5. Upewnić się i zasygnalizować

4. Zbliżyć się do środka jezdni

3. Ponownie upewnić się

2. Zasygnalizować

1. Upewnić się